O LVB

Linux v Brně

Linux v Brně vzniklo v roce 2006 původně za účelem uspořádání konference LinuxAlt, avšak již v průběhu roku 2005 začalo s pořádáním pravidelných srazů každý třetí pátek v měsíci. Od 5.5.2008 se stalo součástí organizační struktury společnosti Liberix o.p.s..

Cíle Linux v Brně (LvB)

  • organizovat setkání uživatelů Linuxu (a jiných OSS OS a software), posilovat tak komunitu a umožnit nováčkům seznámit se se zkušenějšími. (např. pravidelné srazy každý 3. pátek v měsíci)
  • pořádat osvětové a vzdělávací akce (LinuxAlt, workshopy a další)
  • pomáhat lidem v zapojení se do projektů souvisejících s OSS

Akcí pořádaných LvB se může účastnit kdokoliv,  pokud se chcete zapojit do příprav akcí, či jakkoliv pomoci, rádi vás uvítáme jako člena.

Hledáme lidi, kteří:

  • jsou ochotni pomoci v přípravách akcí a jejich pořádání
  • se chtějí  zapojit do různých OSS projektů (překlady, vývoj aplikací, zpracovávání materiálů z akcí...)
  • chtěli by vést svůj projekt pod záštitou naší organizace
  • mají jiné vlastní invence v oblasti OSS a chtějí přispět svým dílem
  • přednášející a školitele (ať už pro LinuxAlt nebo "Linux workshop"), vlastní nápady na přednášky uvítáme
  • jsou ochotni přispět k našim snahám alespoň členským příspěvkem
  • členem se může stát fyzická i právnická osoba

Pokud se chcete zapojit/stát se členem Linux v Brně, přečtěte si  stanovy a poté vyplňte elektronickou přihlášku. (je třeba být přihlášený)

Máme vlastní transparentní účet vedený u FIO banky.

Číslo účtu: 2400038939 / 2010